Kłecko

ZAKRZEWO 15

kraj,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
GNIEŹNIEŃSKA 18

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.